Yêu cầu đặt phòng

Đặt phòng – thật dễ dàng, hãy viết cho chúng tôi biết nguyện vọng của Quý khách!

Hãy viết cho chúng tôi biết nguyện vọng của Quý khách, chúng tôi sẽ kiểm tra khả năng đáp ứng nguyện vọng du lịch của Quý khách và thông báo cho Quý khách sớm nhất. Hãy sử dụng Mẫu của chúng tôi để gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Hoặc gọi điện đến số +49 69 - 269 45 151

Để đặt phòng qua điện thoại, vui lòng chuẩn bị sẵn sàng các thông tin sau:

  • Tên của Quý khách
  • Nguyện vọng du lịch của Quý khách
  • Thời gian nghỉ lại
  • Nguyện vọng ví dụ như phòng đơn, phòng đôi có hoặc không kèm chỗ đỗ xe ...